Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Ki diferans ena ant zasar ek koutia?

last updated
created
4 replies
295 views
4 users
0 likes
Sagitarius 17 Nov 2012

Mo geyn linpresion ki se mem zafer avek de nom

4 Comments

gices 17 Nov 2012

Zasar ress pli lontan ki koutia mo kwar. Dizon zasar mang, swa to fer mang la sek net u sek enn tigit. Sa fer twa ressi gard li pli lontan parski ena moince delo. Zasar ena plein deluile si ki fer li pa gate vite.

Koutia, mo panse dimun swa craz li swa rap li. Met impe lagrain moutard ek enn tigit deluile mem. Kapav garde li 2-3 semaine parla mai zasar li reste pou plis ki 6 mois.

Sagitarius 18 Nov 2012

Kot mwa koutia osi zot apel zasar! Koutia mang, avec bouyon pwason, hmm... bizin met sa lor meni

Khush_Mendossa 17 Nov 2012

Koutia to pil legim ou fruit la pou li vin plis tipti ki kapav.
Zasar to koup legim ou fruit la. Ek dans zasar buku fois met tamarin, kuma zasar pom vert ki super bon!

Sagitarius 18 Nov 2012

Zame mo'nn manz zasar ki ena tamarin ladan, mo bizin sey sa enn zour. Dan landrwa ena enn marsan dhal puri fer zasar pom ver: mari top...