Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1308 members 1838 topics 5966 posts

Ki bon recette mine apollo zot conner?

last updated
created
40 replies
16.3K views
26 users
3 likes
gices 02 Jun 2012

Buku dimun manz mine apollo san azut nanien mai kapav fer bann bon recette si r nu mine preferer. Alor ki fason zot cuit li zot, ki fason zot kontan manz li?

3

40 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £9.99 (approx. Rs450) for 30 days access, collected through Paypal and can be subsequently renewed or cancelled as you see fit.
1308 members . 1838 topics . 5966 posts
Khush_Mendossa 02 Jun 2012

Longtemps dans tipti mo ti p manz sa avek omelette, carotte bouille tousa. Mais aster puiske mo veg, mo manz mo mine avek so zepiss ki gagner la avek imper du thin. Apres mo boire delo la =D

3
gices 03 Jun 2012

To enkor kapav manz li ek carot, non? lol

5
Namrata_Ramdewon 06 Apr 2013

Boir delo la :3 Sa ouiiiii
Saem mo pli konten ladan moi !

1
Namrata_Ramdewon 06 Apr 2013

Moi mo abitier melange li ek la soupe maggi.
Ek ena kou mo met ban ti cube maggi la laden
Ligagne pli bon gout.
Akoz ena kou kan mo met trop boukou delo,so zepis couper net. lerla pou donne li ene saveur mo met cube maggi laden.

1
Iron_Man 03 Jun 2012

premier zafer prepare li normal.... apres laisse 1 tigit delo la..
met so assaisonement, inper shiaw noir ek 1 ti pincer ajinomoto..
1 ti cuillere achard mangue ou limon..
frire 1 oeuf mirroir... met la queu zoignon pu decoration..
servi chaud.. :D

1
Iron_Man 03 Jun 2012

to kapav remplace oeuf mirroir la par la viande hacher..aster si to veg kuma Khush to kapav remplace par soja(soya chunks/tofu)

gices 03 Jun 2012

@Iron_Man : Kumsa mem to mange li twa?

PS : Si to bizin change to repons (azut kitsoz, fer korecsion, servi link "edit/sanzer" la emplas to met komentair lor to propre repons.

Iron_Man 03 Jun 2012

yaaa kumsa em mo manzer...mai avec moderation, parski certain sa ban ingredients ki mn dir la ena buku di sel..akoz sa mn preciser met tigit.. ;)
lol sorry pencor gagne habitude "edit" la....

moricien 03 Jun 2012

Errm, bon capav frite 1 tigit poulet, crevette, met 1 tigit shiaw, la sauce d'huite, e frite 1 oeuf demi cuit, pli bon ki sa pena :D

1
gices 03 Jun 2012

Avek sa recette la, to kapav kwar ki enn repa ki tonn gagner dan lotel 5 zetoile :)

1
anonymous_4 02 Aug 2013

Normalement, moi mo content ajoute impe piment confi :) Pli bon ki ca pena :D

sarah_7 19 Oct 2019

Mina appollo avec: du oeufaux oignons, lichou, carottes Miam :P

dylanramguttee 10 Nov 2015

MINE APOLLO,MET THON EN MIETTES LADANS A LAMOITIER CUISSON MINE LA ET AUSSI THOMPOUSS! A LA FIN,RAPPE IMPER FROMAGE LORLA!top sa zom

Sh
Shani 22 Sep 2015

mine apolo with crevete black bean sauce
or mine apollo with chop soy poulet
mai best kan la bouche pa bon mine apolo with fromage chedar and an egg

Ni
Nivz 07 May 2014

mwa mo kontent mine apollo frire
zot boui mine la parey couma zot abitiE, selma pa met naniE ladan
apres zot cass 1-2 dizef(depand lor quantiT) dan 1 bol ek zot baT
zot alime caray, zot met impe pure tomate ek dizef q zot in baT la la.. zot cv met imP de huile si
zot melanzer 25-30 second parla, apres zot met zot mine, zot melanzer
lerla zot met legumes ti carrE dan sachE la(Watties)
zot met zot pincer disel ek piment q gagner dan paque mine la..
zot tourn tourn li ziska q li parE
Alalila!

gices 07 May 2014

Letan to met tomatt ek disef dan karaye, sa pa pou vinn enn lasos? Couma mine la pou frire, mo pa konpran?

yonaik 19 Apr 2014

Mine appollo curry ki pli top.

Mo recette to fer ene chopsoy poulet, ene dizef frire lor la.

Ou ek soi ene la viande hachee , 2 oeufs roti, et laqueue zoigon.

doisabelle-lafon 06 Apr 2014

qui pou dire zote fini dire tout lor mine appollo lol

ta
tanusha 16 Mar 2014

mine apollo curry, brede chouchou dan unpeu dlo chaud, apre met boulet poisson e charmaie... e puis met mine dan dlo chaud avk so boulet... kan mine pre met dan bol avk assaisonnemnt... met unpeu la queue l'aile... mo prefer li coumsa...

je
jevin789 20 Jan 2014

mine bouile gro pois

ak
akilesh321 15 Jan 2014

mine bouille sommon

vashiaubeeluck 15 Jan 2014

Mo fer mine frikaC li vin xtra bon selmnt bzn fer avec mine saveur curry :)
bzn 1 pomme damour
Lail zwanion di pwav laK zwanion
Coup tou sauf lail la craz li pui frikas tou en mem temp met mine bouil mai selmnt pa laise tro bouil lerla melange zepis la avec pdamour la met mine la pui manG cho cho :D

gices 15 Jan 2014

Paret top net sa resett la :)

na
nassir78692 08 Jan 2014

moi mo dir 1 min bouille gropois topo net

neeyambhagee-bullywon 15 Nov 2013

zot pou truv sa comik mais moi tous legumes ki ena including cari kine rester, tou mo tappe la dans mo manger...kelke mo essaye fer moi croire ki mo p mange ene balanced diet:-)

gices 15 Nov 2013

Li bon, bizin pa fer gaspiyaz :)

1
Ri
Rito 02 Jan 2014

Eski capaw manze sa sans dilo so ?

na
nassir78692 08 Jan 2014

non

Esh_Na 29 Sep 2013

1 mine apollo
1 tasse delo parski kan met bokou delo li pa vine bon
carotte couper en rondelles
zwayon en rondelles
brede cresson ou bien brede tom pouce
fromage rapE
laisse delo bouille ensuite met mine..lerla ban legumes. brede la met li dernier ler, kan pre pu fini..ensuite assaisoner. Met dan bol aprE rape imP fromage lorla!! A table! :)

gices 30 Sep 2013

Mo abitier met fromaz rape lor pasta mai lor mine zamai monn mete; bizin esaye sa enn coute.

1
Esh_Na 30 Sep 2013

Ou pu xtra kontan sa..definitivement bizin essayer :)

au
auberon_xavier 28 Jun 2013

moi mo dir mine apollo pa bon

gices 28 Jun 2013

kifer?

Kevin_Ramdour 24 Mar 2013

Ski kiken kapav dire moi kuma prepare mine apollo avec fromage laisse zote bouille ensemble dans delo l0l???

Namrata_Ramdewon 06 Apr 2013

Hey sa ene bon lider sa !
Pa ti pou mal!

1
xu
xuser3483 23 Jun 2012

(1-2 mine pou 1 persone)
carrot raper long et mince
La queu zoignon
assaizonement
fromage couper en cube
feuille lamente pou decoration (optionel)

sphinx 05 Jun 2012

Moi mo laisse mo delo boui, lerla mo couple la moitie pomme damour, mo largue ladans. Apre mo rappe carrot mo met ladans. Mo met mine la ek so asaisonemen apre. Zis kuma line presque pret, mo met brede sinois ladans. Si to met brede sinois la trop bonheur, li pou ramasser net. Alor bisin met li dernier ler et pa pou longtemps si. La vapeur la mem pou fer li cuit bien.

Sagitarius 03 Jun 2012

Mo pa contan kan ti tro bouyon. Mo met enn tas delo [200ml.] pu enn minn.
Kan met tigit delo bizin azout enn ti kouyer delwil pu li pa cole e met zis inpe sa asezonman dan ti sase la sinon li pu tro sale.

Pu so piman mo prefer seki'nn kraze kot mwa. Mo kapav manz li kumsa mem, me pli souvan mo fer enn dizef pa tro frir [kwison 5 segonn] aconpayn li. Anplas dizef kapav met inpe sosis 'sinwa' [dou] uswa enn rougay sevret.

gices 04 Jun 2012

Zamai tonn esay manz li r brede sinoi?

Sagitarius 04 Jun 2012

Bred sinwa mo'nn manz li dan lotel minn avek dizef roti, poule, sosis [enn porsion edmi: kan fini manz sa inn ron] me mo'nn deza- plizier fwa- kan inn kwi bred sousou met enn-de fey lor mo minn apolo. Me mo prefer bann ti rougay la.