Ki bon recette mine apollo zot conner?

Posted by
16.9K views
40 replies
25 users
gices
Namrata_Ramdewon
Iron_Man
N
sarah_7

Buku dimun manz mine apollo san azut nanien mai kapav fer bann bon recette si r nu mine preferer. Alor ki fason zot cuit li zot, ki fason zot kontan manz li?

3

40 Replies

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3

Longtemps dans tipti mo ti p manz sa avek omelette, carotte bouille tousa. Mais aster puiske mo veg, mo manz mo mine avek so zepiss ki gagner la avek imper du thin. Apres mo boire delo la =D

3 Reply
gices
gices Level 6

To enkor kapav manz li ek carot, non? lol

5 Reply

Boir delo la :3 Sa ouiiiii
Saem mo pli konten ladan moi !

1 Reply

Moi mo abitier melange li ek la soupe maggi.
Ek ena kou mo met ban ti cube maggi la laden
Ligagne pli bon gout.
Akoz ena kou kan mo met trop boukou delo,so zepis couper net. lerla pou donne li ene saveur mo met cube maggi laden.

1 Reply
Iron_Man
Iron_Man Level 2

premier zafer prepare li normal.... apres laisse 1 tigit delo la..
met so assaisonement, inper shiaw noir ek 1 ti pincer ajinomoto..
1 ti cuillere achard mangue ou limon..
frire 1 oeuf mirroir... met la queu zoignon pu decoration..
servi chaud.. :D

1 Reply
Iron_Man
Iron_Man Level 2

to kapav remplace oeuf mirroir la par la viande hacher..aster si to veg kuma Khush to kapav remplace par soja(soya chunks/tofu)

gices
gices Level 6

@Iron_Man : Kumsa mem to mange li twa?

PS : Si to bizin change to repons (azut kitsoz, fer korecsion, servi link "edit/sanzer" la emplas to met komentair lor to propre repons.

Iron_Man
Iron_Man Level 2

yaaa kumsa em mo manzer...mai avec moderation, parski certain sa ban ingredients ki mn dir la ena buku di sel..akoz sa mn preciser met tigit.. ;)
lol sorry pencor gagne habitude "edit" la....

moricien
moricien Level 2

Errm, bon capav frite 1 tigit poulet, crevette, met 1 tigit shiaw, la sauce d'huite, e frite 1 oeuf demi cuit, pli bon ki sa pena :D

1 Reply
gices
gices Level 6

Avek sa recette la, to kapav kwar ki enn repa ki tonn gagner dan lotel 5 zetoile :)

1 Reply
anonymous_4
anonymous_4 Level 1

Normalement, moi mo content ajoute impe piment confi :) Pli bon ki ca pena :D

sarah_7
sarah_7 Level 2

Mina appollo avec: du oeufaux oignons, lichou, carottes Miam :P

dylanramguttee
dylanramguttee Level 1

MINE APOLLO,MET THON EN MIETTES LADANS A LAMOITIER CUISSON MINE LA ET AUSSI THOMPOUSS! A LA FIN,RAPPE IMPER FROMAGE LORLA!top sa zom

S
Shani Level 1

mine apolo with crevete black bean sauce
or mine apollo with chop soy poulet
mai best kan la bouche pa bon mine apolo with fromage chedar and an egg

N
Nivz Level 1

mwa mo kontent mine apollo frire
zot boui mine la parey couma zot abitiE, selma pa met naniE ladan
apres zot cass 1-2 dizef(depand lor quantiT) dan 1 bol ek zot baT
zot alime caray, zot met impe pure tomate ek dizef q zot in baT la la.. zot cv met imP de huile si
zot melanzer 25-30 second parla, apres zot met zot mine, zot melanzer
lerla zot met legumes ti carrE dan sachE la(Watties)
zot met zot pincer disel ek piment q gagner dan paque mine la..
zot tourn tourn li ziska q li parE
Alalila!

gices
gices Level 6

Letan to met tomatt ek disef dan karaye, sa pa pou vinn enn lasos? Couma mine la pou frire, mo pa konpran?

yonaik
yonaik Level 1

Mine appollo curry ki pli top.

Mo recette to fer ene chopsoy poulet, ene dizef frire lor la.

Ou ek soi ene la viande hachee , 2 oeufs roti, et laqueue zoigon.

qui pou dire zote fini dire tout lor mine appollo lol

T
tanusha Level 1

mine apollo curry, brede chouchou dan unpeu dlo chaud, apre met boulet poisson e charmaie... e puis met mine dan dlo chaud avk so boulet... kan mine pre met dan bol avk assaisonnemnt... met unpeu la queue l'aile... mo prefer li coumsa...

J
jevin789 Level 1

mine bouile gro pois

A
akilesh321 Level 1

mine bouille sommon

vashiaubeeluck
vashiaubeeluck Level 1

Mo fer mine frikaC li vin xtra bon selmnt bzn fer avec mine saveur curry :)
bzn 1 pomme damour
Lail zwanion di pwav laK zwanion
Coup tou sauf lail la craz li pui frikas tou en mem temp met mine bouil mai selmnt pa laise tro bouil lerla melange zepis la avec pdamour la met mine la pui manG cho cho :D

gices
gices Level 6

Paret top net sa resett la :)

N
nassir78692 Level 1

moi mo dir 1 min bouille gropois topo net

zot pou truv sa comik mais moi tous legumes ki ena including cari kine rester, tou mo tappe la dans mo manger...kelke mo essaye fer moi croire ki mo p mange ene balanced diet:-)

gices
gices Level 6

Li bon, bizin pa fer gaspiyaz :)

1 Reply
R
Rito Level 1

Eski capaw manze sa sans dilo so ?

N
nassir78692 Level 1

non

Esh_Na
Esh_Na Level 1

1 mine apollo
1 tasse delo parski kan met bokou delo li pa vine bon
carotte couper en rondelles
zwayon en rondelles
brede cresson ou bien brede tom pouce
fromage rapE
laisse delo bouille ensuite met mine..lerla ban legumes. brede la met li dernier ler, kan pre pu fini..ensuite assaisoner. Met dan bol aprE rape imP fromage lorla!! A table! :)

gices
gices Level 6

Mo abitier met fromaz rape lor pasta mai lor mine zamai monn mete; bizin esaye sa enn coute.

1 Reply
Esh_Na
Esh_Na Level 1

Ou pu xtra kontan sa..definitivement bizin essayer :)

A
auberon_xavier Level 1

moi mo dir mine apollo pa bon

gices
gices Level 6

kifer?

Kevin_Ramdour
Kevin_Ramdour Level 1

Ski kiken kapav dire moi kuma prepare mine apollo avec fromage laisse zote bouille ensemble dans delo l0l???

Hey sa ene bon lider sa !
Pa ti pou mal!

1 Reply
X
xuser3483 Level 1

(1-2 mine pou 1 persone)
carrot raper long et mince
La queu zoignon
assaizonement
fromage couper en cube
feuille lamente pou decoration (optionel)

sphinx
sphinx Level 2

Moi mo laisse mo delo boui, lerla mo couple la moitie pomme damour, mo largue ladans. Apre mo rappe carrot mo met ladans. Mo met mine la ek so asaisonemen apre. Zis kuma line presque pret, mo met brede sinois ladans. Si to met brede sinois la trop bonheur, li pou ramasser net. Alor bisin met li dernier ler et pa pou longtemps si. La vapeur la mem pou fer li cuit bien.

Sagitarius
Sagitarius Level 2

Mo pa contan kan ti tro bouyon. Mo met enn tas delo [200ml.] pu enn minn.
Kan met tigit delo bizin azout enn ti kouyer delwil pu li pa cole e met zis inpe sa asezonman dan ti sase la sinon li pu tro sale.

Pu so piman mo prefer seki'nn kraze kot mwa. Mo kapav manz li kumsa mem, me pli souvan mo fer enn dizef pa tro frir [kwison 5 segonn] aconpayn li. Anplas dizef kapav met inpe sosis 'sinwa' [dou] uswa enn rougay sevret.

gices
gices Level 6

Zamai tonn esay manz li r brede sinoi?

Sagitarius
Sagitarius Level 2

Bred sinwa mo'nn manz li dan lotel minn avek dizef roti, poule, sosis [enn porsion edmi: kan fini manz sa inn ron] me mo'nn deza- plizier fwa- kan inn kwi bred sousou met enn-de fey lor mo minn apolo. Me mo prefer bann ti rougay la.

Have something to say?
Ask a Question