Ki bon fason manz chips zot koner?

Posted by
288 views
7 replies
7 users
Khush_Mendossa
B
gices
Iron_Man
yonaik

Ena tou kaliter chips. Local, francaise tousa...

Moi personelment mo kontent manz mo chips allumet avek ketchup, mayonaise ek piment crazer vert. Mmhh! Mais chips avek pom d ter local ress plis bon ki tou. Ensam ek sa mo manz mo letchi avek pom da pour couper en horizontal.

7 Replies

yonaik
yonaik Level 1

meilleur facon c avec ene bon piece poule kfc :p

B
BadFundodo Level 1

Met li dan la bous ek macher..meller facon

gices
gices Level 6

Mo abitier manz li kuma tonn dir mai osi kuma bann anglai manz li - met impe disel ek malt vinegar lor la.

Iron_Man
Iron_Man Level 2

hahaha moi osi mon penser to manz chips ek leksi!! O_o

enfin, mo manz chips avec mayonaise cross&blackwell(best), ketchup mo servi zis r ban pate kuma macaroni spaghetti etc....
met 1 tigit peri peri la vremem top sa!! ;)

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3

Mo koir vraiem mo bizin essaie leksi xD

sphinx
sphinx Level 2

Mo ti penser to mange chips ek leksi mai leti to p dire, lol. Kreol la si pa fasil sa.

Moi si mo contan mange chips avec tomato sauce ek mayonaise. Piri piri sauce si top net!

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3

Hahaha leksi :p wai peri peri osi bon mais mo manz sa rare.

Have something to say?
Ask a Question