Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Kuma fer lasos lail pou mange ek mine frir?

last updated
8 replies
985 views
5 users
1 like
gices 20 Aug 2011
Kikaine conner kuma fer lasauce l-ail pou donne mine frir pli bon gout? Monn esay sa:

1. Craz 2-3 gouche laye
2. Azut vineg
3. Azut disel

Mai li pa gagne sa bon gout la selma. Ki marker ladan? Kuma ban marsan mine frir/ diri frir fer zot lasos laye? Kikaine koner?
1

8 Comments

yash_ash 26 Apr 2012
1) chaufe delo la, laisse li refroidir.
2) Kraz lai bien fine ek met dans delo la.
3) Met vinegre.
4) Mix tout ensemble.
5) Pren n ver, met ntigit delo ek met disik ek disel, laisse sa fon bien.
6) Re met tout dans delo lail la.
7) ajoute limon.
8) Laisse li posE 24 heures temps.
met piment si to envi.
gices 26 Apr 2012
Donn mwa enn lidai komien disik ek disel pou meter. Enn ti kuyer?
yash_ash 31 Jul 2012

Li depends lor kantiT delo. Mo ti pou consey toi met les deux ensam en petite kantiter. puis to taste li pou to kne gout la. Si manker to kapav re ajouter.

Sagitarius 20 Aug 2011
Lay ekraze + inpe vineg + inpe disik + delo
2
gices 22 Aug 2011
Kuma mo azut disik ladan, li kumans gagne gout confi? To penser monn met tro buku disik?
Sagitarius 24 Aug 2011
Enn tigit mem bizin mete, lay deza ena tandans vinn dou.
yonne 20 Aug 2011
pil 2-3 gousse lail ek disel, vineg ou limon, pima, met inp delo sinon ena dimun bez lail la ek delo samem tou lol.
1
gices 22 Aug 2011
laye ek dilo, plito mo pa esay fer lasos laye mem sa, lol