Cyclone ki p dir kot zot?

Posted by
125 views
2 replies
3 users
sarah_7
gices
+

How are you experience the class 3 alert? Personally I'm keeping in tough with satellite data in real time. Branches fell down at my place

2 Replies

gices
gices Level 6

Isi (UK) pena siklonn, yuyu!!

Enn bon letan mo pa finn experians siklonn la. Nou ti p bizin kouloutt laporte/lafnet tension partou kasey. Mai kan to tann son lapli lor tol, enn zoli son sa. Pa bliye roti diberr ek enn bon dithe kan siklonn p donn bal.

Mo espere siklonn la pann fer boucou dega kot twa?

sarah_7
sarah_7 Level 2

ene pie ine tombe. enfin pas vraimen degas. boukou huminite ek ti p plein res lakaz lor la ine gagn 1 dezieme cyclone. yeah mone koulout lafenet aussi

Have something to say?
Ask a Question