Ki p ariv sa situation politik dan sa pays la?

last updated
2 replies
275 views
3 users
0 likes
yonne 07 Sep 2011
mo nepli kmpran kot tousa p aler aster lol.

Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians

Ask your own questions, comment, vote and do more

This is a FREE community. Please follow the guidelines and be polite.
1259 members 1765 topics 5966 posts

2 Comments

gices 08 Sep 2011
Plito pa fatig latet ek politik. Tro bocou koripsyon ena ek plis to suiv li de pre, plis to gagne ner sa.

Politisyen zot la pou couyone dimun; zot tou fer twa kwar ki zot pou aide twa, zot pou fer kitsoz pou pays la, pou crer enn pli bon fitir pou nu pays, mai anfaite, zot la pou bez casse.

Alor, fer kuma dir to pa cone nanyen!
1
Khush_Mendossa 12 Apr 2012
Get situation la p revin congolo net ek sa ban zafer Jugnauth la.