Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1284 members 1786 topics 5966 posts

Ki p ariv sa situation politik dan sa pays la?

last updated
created
2 replies
306 views
3 users
0 likes
yonne 07 Sep 2011
mo nepli kmpran kot tousa p aler aster lol.

2 Comments

gices 08 Sep 2011
Plito pa fatig latet ek politik. Tro bocou koripsyon ena ek plis to suiv li de pre, plis to gagne ner sa.

Politisyen zot la pou couyone dimun; zot tou fer twa kwar ki zot pou aide twa, zot pou fer kitsoz pou pays la, pou crer enn pli bon fitir pou nu pays, mai anfaite, zot la pou bez casse.

Alor, fer kuma dir to pa cone nanyen!
1
Khush_Mendossa 12 Apr 2012
Get situation la p revin congolo net ek sa ban zafer Jugnauth la.