Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Kuma dir *update* an kreol?

last updated
3 replies
158 views
4 users
0 likes
gices 03 Jul 2013

Kan mo gagne letan mo revisit bann lartik ki monn publiye e mo met zot a zur, ve dir, ki mo update zot pou ki ena linformasion pli resan.

Pou lartik angle, mo servi mo 'update'
Pou lartik franse, mo servi mo 'mise a jour'
Pour lartik kreol, mo p servi mo 'update' mem pou le momen mai mo panse kapav servi 'met a zur' si

Eski ena enn pli bon mo (u enn ki pli apropriye) pou sa term la?

3 Comments

akilesh32 10 Jan 2014

a jour

na
nausheshad 03 Dec 2013

mo pense moi ki kpav replace li par 'refair tou a 0'

Khush_Mendossa 15 Jul 2013

Mo pense update mem. Ousa 'met a jour'. Apart sa pena narien dans sa kreol la.