Kuma zot fete noel ek nouvel an, ki zot plan?

Posted by
114 views
4 replies
3 users
sarah_7
gices
+

It will be my first christmas and holidays since well idk when so I'd like to get ideas. Like how do you guys celebrate end of year holidays?

4 Replies

gices
gices Level 6

Bon sak dimoune ena zot preferans kuma zot kontan fett nwel.

Letan mo ti moris, nou ti p fer reveyon laveye nwel (le 24 aswar). Perona/Cidona (pa koner si enkor gagne sa en passan) ek enn bon BBQ, dipain, salad.

Zafer ki pli importan se to entoure ek to fami/to bann kamuade, bann dimoune ki importan dan to lavi.

Nou pa ti riss ek nou ti enn gran fami (8 dimoune en tou!). Aster la nou kapav fer bel fete grandioz (ena impe plis kass) mai nou tou pa kapav reuni (nou reste diferan peyi). Mo bann memwar sa lepok avan la pli bon ki aster la, manze la ti sinpe, jialog la ti top.

Nou ti p aste enn pieh nwel, rode bann ti boite (zalimet/sigaret) pou decor li ek papier kado pou atass lor nou pied sapin, bross nou soulier met enba pieh..saken aste enn kado pou lezot.

Pou lannee, nou ti rod petar cerf ek impe bann lezot la si saki fer kouleur ek tapaz, apre nou ti p brill nou pieh sapin dan kanal, largue 2/3 petar ladan kan li p briller.

Aster la dan lanleterr, pena mem fami, zis 2/3 kamarad vinn lakaz, nou kwi enn bon ti manze, met enn ti jialog, pa bel zafer en tou ka.

Ki mo kapav dir twa, seki to fer pa importan sa tanq ki to avek bann dimoune to kontan :)

sarah_7
sarah_7 Level 2

my friends are always 'busy'. poi moi genre nu travail ziska 11h minuit le 24 lerla zour noel zis reposer manzer. mo pena ''ki to avek bann dimoune to kontan :)'' so i'm just looking for activities to do

gices
gices Level 6

Aktivite dan lakaz mem uswa pou al parla pou fer kitsoz?

sarah_7
sarah_7 Level 2

Somewhere ....

Have something to say?
Ask a Question