Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Browse Topics
Ask the Mauritians
1288 members 1808 topics 5966 posts

Ki pli bon fason pu apran zuer laguitar?

last updated
created
4 replies
400 views
5 users
0 likes
yonne 19 Sep 2011
aster ek internet ts kitsz in vin facil ou bien kapav aste n liv si mo siposer ou pli bon al pren lesson ek lezot dimun sa????

4 Comments

Like what you see?

Our one-click login makes it easy to share your thoughts. You can ask your own questions, get email notification of replies to your posts, add your comments, and give a thumb-up to the things you like.

Just use your Facebook/Google/Clever Dodo account to login.

Huria-Al-Bahar 04 Dec 2011
aprann zoue lagitar par internet li ase difisil...enn profeser pou montre twa zoue dapre to fason asimile...alor ki lor internet dimounn la pa trouv twa ek li pa kav explik twa bien...mo konn 1 conservatoire dan quatre borne apel "Conservatoire Frederic Chopin", monn al laba ek monn touv 1 profeser montre lagitar bien...se bann professionel sa...zot pou montrer twa bien...cote prix mo pa kone komie zot pran mais to kav al laba to renseigne twa...ek seki mo kontan ar bann profeser seki zot em zot ena talent ek zot passione non seulement par jouer instrument la mais osi par montrer 1 zelev...bien tigit kav combine sa deux la...mais mo conseil toi al frederic chopin moi...zot nivo bon net...ek aste to lagitar kan to fini gagn profeser,li pou dir toi ki kaliter ki pou meyeur pou toi dapres to budget et bann lezot critere...(age etc)...
1
Vacancies_Jobs 07 Apr 2013

zot montrer santer si laba?

gices 20 Sep 2011
To bizin acheter enn lagitar, apre to pratiker. Lor youtube ena boucou bann clip pou beginers. Alor si to suiv bann instruction la, to pratik bann chords la, enn ti mama to pou fini conne zuer bann lacor de baz la.

Kan tonn fini kompran bann lacor la, lerla to kapav acheter liv ou get enn profeser pou montrer twa bann teknik avanser.
1
Ashil_Guy 22 May 2013

kot mo kapv ggh notes la guitar