Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Browse Topics
Ask the Mauritians
1288 members 1808 topics 5966 posts

Kiken koner n loto komier?

last updated
created
3 replies
306 views
4 users
0 likes
yonne 25 Sep 2011
Ban tipti nissan march la ou n lot ti loto mem lol.

3 Comments

Like what you see?

Our one-click login makes it easy to share your thoughts. You can ask your own questions, get email notification of replies to your posts, add your comments, and give a thumb-up to the things you like.

Just use your Facebook/Google/Clever Dodo account to login.

Huria-Al-Bahar 04 Dec 2011
wai li depann ki lane to pe rode...ena dimoun kav vann pli bomarse mais parfois loto la pa bon...preferable to aste 1 seki ser em...mais get bien avan to aste...fer 1 kiken ki konpran loto bien vine avek toi kouma sphinx pe dir toi...fer li chek tou ar masine la...ena 1 ta voleur vann loto aster,to bizin fer tension...selman prix la depane sa...ena dimoun sanz moteur dan loto zot met seki pli monstre koumadir lerla zot vane li pli ser...zot in fer depense ar loto la donk 1 kote li normal...pa get zis mark kan aste,get to budget osi...
sphinx 26 Sep 2011
Nissan March segon-mai pou coute twa lor rs400,000. Mo ti chek sa AutoWorld ki pre kot Venus apre leglise madras la.

Mo panser to p rod enn loto segon-mai, pa nef non? De toute fason, li pa vo la peine to acheter enn loto nef, sof si to p pran enn mercedes ou soi enn lot loto haute-klass :)

Bann pri loto segon-mai pou depan lor so mileage ek ki lannee loto la ete. Bann saki 10 ans de cela pou coute pli bonmarser ki saki 3 ans de cela.

Si to panse acheter loto segon-mai, li pli bon to amene enn dimun ki kompran loto ar twa (enn mecanic par exemple), sinon to kapav gagne mari problem ar loto la apre (moter kapav inn gagne bezer, frein pa bon etc)
yonne 26 Sep 2011
wai segon mai mem mp roder mais mari ser sa, n kamarad ti p dir mw n nissan normal la moins ki 10 ans p vander segon mai mem lor R135,000!