ki ban bon santer ki zot koner kapav met dans ene mariaz zour safran ek chautari

Posted by
594 views
5 replies
6 users
redevilers11
Huria-Al-Bahar
sphinx
gices
Khush_Mendossa
mo bizin emper santer pu met zour dans ene mariaz zour safran reception ek chautari.ki ban santer mo kav meter?

5 Replies

gices
gices Level 6
Ban santer dan nuvo film indien kuma bodyguard pou alle bien, apre ban 'all time favourite' kuma kaho na pyar hai, kuch kuch hota hai etc kan dimun p manger uswa kan zot p asizer, kan p recevoir dimun tusa.

Kan ariv ler pou dialsa, to kapav met ban remix ban santer indien ek ban sega kuma bhai aboo, alimer dife, li tourner li tourner.
2 Reply
sphinx
sphinx Level 2
Met enn melanz angle, francais, creole, indien. Zouer ban santer techno, remix pou met lambians, kuma dimun kapav gagne lenvi danser sinon si to met ban santer slow, tou dimun pou reste asizer mem; ena kapav gagne somey tou, lol
1 Reply
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
zubeda loto leke jaai!
Huria-Al-Bahar
Huria-Al-Bahar Level 1
met bann sante trankil trankil koumansman, bann slow et bann ti sante romantik tousala,kan banla pou ouver lapiste de danse lerla to larg 2 slow avan apre to met bann seki fer bouze bien...varie to lamizik pou ki tou dimounn kontan...mais to bizin demande bann seki pe maryer la ousi ki style zot kontan koumsa to kapav fer zot si plaisir...met tou style selman...
redevilers11
redevilers11 Level 1
merci pu zot sugestion
Have something to say?
Ask a Question