Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Pou alle apran dehors, ki pays pli bon?

last updated
6 replies
424 views
7 users
0 likes
sphinx 24 Apr 2011
Langletair so degre top net mais li xtra cher pou etudier labas, ki ban lezot place ki bon pou aller?

6 Comments

gices 25 Apr 2011
La france si korek, ledycasyon gratuite labas, to bisin paye logement etc. Ena bocou moricien si labas, alor to pa pou senti twa tousel si :)
1
anonymous_4 05 May 2011
Non, ledikasion la France pa gratis. Ena fees pou payer liniversite ou bien lekol kot to p aller. Sa fees la to payer enn sel foi avan ki cour coumanser. Ena lezot zafer ousi pou payer lassirance maladi tou sa sinon liniversite refiser.

Enn bon konseil, nimport ki pays to pou aller, renseigne toi enn maximom lor lavi ek so cout la bas pou ki to pa gayn sirpriz kan to aller.
ha
hassen 03 Jan 2013

moi mo reste la france,et mo capave dire zot qui l'cole gratuit depi primaire jusqua college ek lycee ,mais ledikasion bas de gamme juste pou bane zeleves tres inteligent, si ou pas tres inteligent zot avoye ou promené,ou alors bizin ale ene l'ecole privé donc tres chére. ena de pli en plus echec scolaire en france pou bane dimoune couma nou qui pas riche, mo ena ene famille singapoor ledikasion la bas mari ok et pena discrimination.

Ch
Chester_2 25 Apr 2011
Malaysie ene bon pays et li pa cher compare a bne lezot pays. ena buku moricien ale apran laba e zt dir li mari seryer, chek sa ene ku.
1
sphinx 27 Apr 2011
Degre depi malaysie reconet partou dan lemonde sa?
yonne 08 May 2011
Et to cone inp ban pri dan malaysie lasi?