Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1284 members 1793 topics 5966 posts

Motosiklet lor motowai, enn danger publik?

last updated
created
3 replies
358 views
4 users
0 likes
gices 29 Jun 2011
Ban vehkil ki pa kapav ale vite, pena droit ale lor motowai parski li enn danger pou lezot dimun. Ena sa ban vier motosiklet craz-crazer la ki roule mari lente souvan lor simer nef, kifer lapolis pa fer nanien?

3 Comments

yonne 30 Jun 2011
parski simer nef pu tt dimun non :P lapolice pa kpv enpes dimun rouler tan ki ban vehicule la suiv la norme :P ban gros camion container etc la bizen passe lor simer nef pu al a destination et zot bizn roule lentement meme sa...
sachin 29 Jun 2011
Li ene danger pou ban motocylist la mem premirement. Ek definitivement li ene douleur la tete pou ban sofer loto ki roule boucoup pli vite ek ki bizin doubler 20-25 motosiklet lot motorway kan pe al travail.

Zot fer dimoune gagne la rage surtout ban ki dramer r zot motosiklet.
gices 29 Jun 2011
Wep, ek lor la ena pa met helmet tou. Zot p rode lamort sa...