Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Eski kikenn conn enn moyen pu met paragraf dan enn dokiman [docs] lor enn group Facebook?

last updated
3 replies
142 views
3 users
0 likes
Sagitarius 17 May 2012
Mo'nn ekrir li direk lor Facebook, mo'nn prepar li ar enn text editor, dan tulede ka parey: etan pibliye li bann lespas paragraf disparet e geyn enn text avek tu fraz cole ki pa telman lizib.

3 Comments

gices 17 May 2012
Shift + Enter

Si to pez zis "Enter" li pou publie saki tonn ekrir mai Shift + Enter en mem temp pou fer enn paragraf.

PS : En pasan, @Sagitatius de retour aster? :p
Sagitarius 17 May 2012
Wep, de retour. Mo'espere pu osi souvan ki avan.

Mo abitie pez Shift+Enter pu fer paragraf me sa pa marse ar bann Docs Facebook. Etan ekrir Shift+Enter met paragraf me etan pez Enter pu pibliye geyn enn sel text san paragraf.
gices 17 May 2012
Li kapav enn bug ki ena lor Facebook Docs, fason to p dir la. Esay kontacter facebook support pou problem la parski lor status update avek komenter, li marse bien.

Mo bien konten tonn retourner apres to longue brekk :)