Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Ki ban demarche bizin fer pou enrezistrer enn lichien ki ena plis ki 15 zours?

last updated
3 replies
218 views
3 users
0 likes
Khush_Mendossa 25 Apr 2012
Fer kumadire mo lichien ena 2 ans parla mais li pas enrezistrer.

3 Comments

gices 25 Apr 2012
Dapre Dog Control Bill to bizin fini enregistre to licien dan 15 zour. Si to pa finn fer sa, alors to pou bizin paye enn lamann ki pa plis ki Rs10,000 ek to pa pou gagne droi ena oken licien pendan 12 moi.

Pa bizin deklar to licien! Tou sa temp la to inn pass korek, non? Kifer to p alle rod lamerdmen, lol?
Khush_Mendossa 25 Apr 2012
Lol samem mo ti p geT hier. Mne panik 1 ku! B fer kumadire mo pena droi gard mo lisien pendan 12 mois, b kot li pou rester? Li fini grand. Zot pou pik li? La loi kuyon ena fois. Mari prevention of cruelty sa. Si enn dimoun pas ti koner ki bizin declare so lisien dans 15 zour b pas so fot sa jamais kiken depi kit ministere in vin dire moi sa.

Ek, si mo in ramasse enn chien errant ki grand ek bizin shelter tousa, la osi mo pas gagne droit register li?? pan truv sa dans DCB. Mo diman moi ki kaliter dimoun fer statute. Ayo!
gices 25 Apr 2012
Bon, to kapav telefone MSPCA pou deman zot enn renseignemen pou to licien la. Dir zot enn camuade ki p envi conne sa.

De toute fason, isi tou ban la loi la kapav tourner sa. To nek bizin conne fer tracemen la :)