Eski zot penser morisien passe trop boucou letemp lor facebook?

Posted by
557 views
3 replies
4 users
sphinx
Sagitarius
yonne
sarah_7
La plipar dimoune lor facebook ena sipa 300 camarade. Mo ena camarade ki ena 4500 camarad tou, mo p truv ki ban morisien contan montrer ki zot ena boucou camuade mem si zot pa vraiman conne ban dimoune la.

Mo penser zot perdi extra boucou letemps lor facebook, fer palab, nanien constructif.

Ki zot penser zot? Couma eski zot servi facebook zot?

3 Replies

sarah_7
sarah_7 Level 2

Bof face de book ene platform very zafer mem sa. Tik tok moricien pli pier enkor. Mo pas servi sa mone checker apres mone delete account la

Sagitarius
Sagitarius Level 2
Sa etonn mwa tuzur kan mo turv bann profil avek 4-5 mil kamwad. Mo al lor facebook 3-4 fwa par semenn pu mwins ki 10 minit. Parfwa mo zis zet enn kudey mo resorti. Seki mo turv etonan ankor, se bann foto parfwa tro personel ki zot mete la. Mo dimann mwa si zot consian ki tu dimun capav dawnlod tu zot foto e gard li mem si apre zot deactiv zot cont.
yonne
yonne Level 2
kifer bizn marginalise morisien la mo croir partou dan le monde kumsa non :P la plupart dimun gagn n role ek facebook, to reste en contact ek ban kamarad enfin pu mw li kumsa mo pena boku kamarad zis ban dimun mo koner mais li vrai perdi letem terib ek sa :) mais en mem temps to garde toi o courant ki p ariver hahaha :P
Have something to say?
Ask a Question