Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

eski ena vol direk pou Maldives?

last updated
created
2 replies
98 views
3 users
0 likes
morisien 09 Jun 2013

2 Comments

Sagitarius 10 Jun 2013

Non, Maldives ek Moris inn siyn enn akor sa lane la pu 7 vol direk ant de peyi la, me sa pankor vinn enn realite.
An atandan bann vol direk bizin pas par Dubai uswa l'Ind. [Ti']Ena enn posibilite par Seychelles osi, me mo pa kone si li'ankor existe.

1
gices 12 Jun 2013

Mari long voyaz zis pou ale maldives sa!