Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Kotsa ena promotion lor battery laptop?

last updated
3 replies
121 views
3 users
0 likes
Khush_Mendossa 15 Jan 2013

Pou enn HP Compaq.

3 Comments

gices 15 Jan 2013

To p rod batri orizinal ou enn seki kompatib ek to laptop HP la?

Khush_Mendossa 16 Jan 2013

Plis bo marC lol...

gices 06 Feb 2013

Enn dimun p vann tou model bateri laptop pou rs2000. Saki li pena dan stock, to pou gagne li dan 14-30 zur. Li p dir tou bateri la original. Son li lor 9304050.