Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians

Kotsa ena promotion lor battery laptop?

Khush_Mendossa 15 Jan 2013

Pou enn HP Compaq.

last updated
3 replies
113 views
3 users
0 likes

3 Comments

gices 15 Jan 2013

To p rod batri orizinal ou enn seki kompatib ek to laptop HP la?

Khush_Mendossa 16 Jan 2013

Plis bo marC lol...

gices 06 Feb 2013

Enn dimun p vann tou model bateri laptop pou rs2000. Saki li pena dan stock, to pou gagne li dan 14-30 zur. Li p dir tou bateri la original. Son li lor 9304050.