Komier pourcentage moris pou ban blanc?

Posted by
328 views
4 replies
3 users
Khush_Mendossa
gices
+

4 Replies

gices
gices Level 6
Difisil pu dir enn purcentaz mai ena buku blan ki reste moris aster. Ban seki ti la depi avan ena later par arpent, ban ki finn fek vini (enta blan sud-afrikain) ena buku cass alor kapav acheter gro gro boute terain.

Mai mazorite later apartenir a ban hindou parski zot ena caro canne ek sa nu p koz par hectare la. En plis si to geter comien moricien mem ena later ek lakaz, so total depass ban blan. Mai si nu get lor individuel, blan zot lakaz lor enn gran portion terain alor ki morisien la aranz so lakaz lor enn ti boute mem.
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
Si mo pas tromper, aster mo p rapel imper, eski dans emission M6 lor maurice la (Pablo Escobar tousa), zot par hasard dire ki zis 2% pou ban non-blanc?
gices
gices Level 6
Mo pann get emision la mwa. Kan ti donn sa?
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
Pas p rapel. Mais to pou gagne sa full lor utube.
https://www.youtube.com/watch?v=pGVG3RaKB...
Have something to say?
Ask a Question