Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Lirik / Parol Sante Seinpe Ti Badinaz - Vishnou Carombayenin

last updated
1 reply
123 views
2 users
0 likes
gices 15 Jan 2016

Mo pe zis met bann parol / lirik sa sante la parski mo pe ekoute li la (pou dimounn ki interese) - ortagraf kreol morisien :)

Seinpe Ti Badinaz

Tou ti koumence zistwar enn seinpe ti badinaz
Sa lepok la mo pe dir twa to lespri tiankor bien volaz
Mo ti pe zwen twa mo gate, preske de fwa par semenn
Mo napa ti kone si to leker sa li rempli avek laenn
Bel bel parol to koze, mo kontan twa mo gate
Mo mor pou twa mo lavi, kot tou sa la azordi?

To ti pe amen to vilain rol, mo ti pe apresier la rokenrol
Mo ti pe apresier la rokenrol, mo pa ti truv nanye de drol
Mo kass latet lanuite lizour, to napa ti kone kisa lamour
Mo ti pe fini koumence vinn blem, avek tou to bann problem
Mo ti pe fini koumence vinn fou, mai pou twa nanye napa ti fou
Pou twa nanye napa ti fou, kan mem mwa ki mo vinn fou
Bel bel parol to koze, mo kontan twa mo gate
Mo mor pou twa mo lavi, kot tou sa la azordi?

Kot sa zourne dan lakaz, nou ti pe fer la menaz
To ti pe plore dan mo lebra, to dir mwa to pou ress avek mwa
To ti pe fer plan pou nou maryaz, tousala enn bann zestaz
To finn bien zwer aranze kase, mo ti la kouma enn loto kase
Mo leker finn blese, laiss mo dir twa ipokritt
Setadir, mo napa dir, atension to truv sa bien dir

Bel bel parol to koze, mo kontan twa mo gate
Mo mor pou twa mo lavi, kot tou sa la azordi?

1 Comment

RoseOfUniverse 21 Jan 2016

dustbin..or maybe it flies away :P