Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Eski lakord power pu printer HP vande separeman?

last updated
created
2 replies
159 views
3 users
0 likes
Sagitarius 20 Apr 2013

Mo'ena enn HP Deskjet F2400.

2 Comments

gices 26 Apr 2013

Esay ale bann baz kot van lekipmen pou komputer, zot kapav vann li san printer la. Eski pou twa la finn gagne bate? Kifer to pa met enn cab universel ladan?

Sagitarius 28 Apr 2013

Finalman se printer lamem ki'nn geyn bate. Mo'nn aste enn lot- inpe pli konpact dayer- enn HP 2050.